August 22, 2016

Реална нижа гимназија

Државна реална нижа гимназија у Бабушници почела је са радом 26.фебруара 1945. године.

Вршилац дужности директора био је Душан М. Ћирић, учитељ од 26 фебруара 1945 г. до првог јануара 1946.г. У школи је радио од оснивања до 20. марта 1946.г. када се враћа на своју редовну дужност учитеља у с. Горчинцу.

 

Од 26.02.1945-15.07.1945.г. наставу су држали:

Проф. Добросав Динчић, родом из Бабушнице из фамилије Џандарови. Отпуштен из службе као ненародни елемент.

Проф. Драгомир Цветковић из Ваљева

Проф. Фехим Балић, дошао из Беле Паланке

Душан М.Ћирић, учитељ, родом из Бабушнице

Никола Филиповић, учитељ

Чедомир Манић, учитељ из Драгинца

 

Од 26.09. 1945.-24.10.1945. наству су држали у свим разредима учитељи Душан М. Ћирић и Чедомир Манић, из Драгинца. Проф. Д. Цветковић је био болестан.

0д 24.10. 1945.г у гимназији раде Милица Станковић, учитељица и Величко Станковић, учитељ са положеним професорским испитом.

Осмог новембра 1945.године Чедомир Манић се враћа на своју редовну дужност учитеља у Драгинцу.

8.12. 1945.г. у бабушничку гимназију долазе Јелена, суплент и Оскар Реди, проф. ,Словенац и раде до 24. марта 1947.год.

Од 1.01. 1946.г. Јелена Реди, је в.д. директора гимназије.

Од 3.01.1946.г. долази и наставу држи Ратомир Љубеновић, учитељ, родом из Пирота.

Од 18.01.1946.г. до 4.12.1946.г.наставу држи Оливера Илић, суплент из Београда.

13.03.1946.г.ступа на дужност Божидар Марковић, суплент из Књажевца.

26.09. 1946.г.долази Милорад Цинцовић, проф. из Беле Паланке

Од 23.02.1947.г. Величко Станковић ј в.д. директора гимназије

 

12.12.1996.г.                                                      Прибележио:

У Београду                                Бранимир М. Раденковић, дипл.инж. у пензији

 

 

(Реновирање Дома културе за погон „Текстилколора“ из Бабушнице- јула 1989.г.)

 

 

Наставно особље непотпуне гимназије

 

Довде 24.04.06

Непотпуна гимназија почела је са радом школске 1949/50 год. Са два наставника. Васа је био директор, а супруга Марта разредни старешина. Први разред уписало је 66 ученика. На крају године било је 61.

 

 

Шк. год.

 

Директор

 

Наставник и место рођења

 

1949/50 Василије-Васа Поповић Марта Поповић
1950/51 Радисав Максић Чедомир Марјановић-Стрелац
1951/52 Чедомир Марјановић Предраг Танчић- Стрелац
 

 

 

1952/53

 

 

 

Јордан Стојановић

 

 

Света Ђорђевић-Братишевац

Дажа Раденковић-Б.Чифлик

Миладин Алексић из Пирота

 

1953/54

 

Јордан Стојановић

Чедомир Марјановић-Стрелац

Предраг Танчић – Стрелац

Света Ђорђевиђ-Братишевац

ПредрагСтаменковић Сингер-Бабушница

Крста Панчић- Драгинац

 

 

Наставно особље Осмогодишње школе

 

 

Шк.год.

 

Директор

 

Наставник и место рођења

 

1954/55 Власта Ранђеловић

из Пирота

Чедомир Марјановић-Стрелац

Предраг Танчић – Стрелац

Света Ђорђевић-Братишевац

Предраг Стаменковић “Сингер”

Стојановић Јордан

1955/56 Власта Ранђеловић

из Пирота

Чедомир Марјановић-Стрелац

Милутин Раденковић-Стрелац

Света Ђорћевић-Братишевац

Вида С.Ђорђевић – Драгинац

Бранимир Тошић-Калуђерево

Драгутин Пејчић-Стрелац

Предраг Танчић

Предраг Стаменковић

1956/57 Власта Ранђеловић Чедомир Марјановић

Милутин М. Раденковић

Светомир Ђорђевић

Видосава Ђорђевић

Бранимир Тошић

1957/58 Власта Ранђеловић Чедомир Марјановић

Милутин Раденковић

Бранимир Тошић

1958/59 Власта Ранђеловић Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Бранимир Тошић

Будимир Младеновић Гор-

чинци

Ђурић – Пирот

1959/60 Власта Ранђеловић Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Бранимир Тошић

Будимир Младеновић

Мирјана Стојановић Камбе- левац

Миле Раденковић-Горчинци

1960/61 Власта Ранђеловиђ Чедомир С. Марјановић

Милутин Раденковић

Бранимир Тошић

Будимир Младеновић

Цветанка Пејчић – Стрелац

Милорад Ђођевић- Бабушница

? ? …… наставница франц.јез.

Мирјана Стојановић

Петар Ћирић-Бабушница

Михаило Дојчиновић

 1961/62 Власта Ранђеловић

 

(Наставници од петог до осмог разреда)

Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Бранимир Тошић

Цветанка Ђорђевић

Милорад-Мока Ђорђевић

Петар Ћирић

Чедомир Љ. Станковић-Стрелац

Петар Д. Пејчић, секретар

1962/63 Петар Б. Јовановић, учит

из Стрелца

Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Бранимир Тошић

Цветанка Ђорђевић

Градимир Соколовић – Мокра

Петар Ћирић – Бабушница

1963/64 Петар Б. Јовановић Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Цветанка Ђорђевић

Милорад-Мока Ђорђевић

Петар Ћирић

Часлав М. Тодоровић- Стрелац

БорисавкаЧ.Тодоровић Стрелац

Радомирка П.ЈовановићСтрелац

Чедомир Љ. Станковић-Стрелац

1964/65   Без промене    Без промене
1965/66   Без промене    Без промене
1966/67   Без промене    Без промене
1967/68   Без промене    Без промене
1968/69 Петар Б. Јовановић Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Милорад- Мока Ђорђевић

Петар Ћирић

Часлав М. Тодоровић

Борисавка-Бока Тодоровић

Радомирка П. Јовановић

Чедомир Љ. Станковић “Ћата”

Богдан Ж. Цветковић -Стрелац

Светлана Младеновић – Извор

1969/70 Петар Б. Јовановић Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Милорад-Мока Ђорђевић

Петар Ћирић

Часлав М. Тодоровић

Бока Ч. Тодоровић

Радомирка П. Јовановић

Чедомир Љ. Станковић

1970/71 Петар Б. Јовановић Исти наставници као и 1969/70 без Часлава Тодоровића и Борисавке.

долази Спасенија Лазаревић

1971/72 Петар Б. Јовановић Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Милорад-Мока Ђорђевић

Радомирка П. Јовановић

Светлана Ђорђевић-Братишевац

Бранимир А.Станковић-Стрелац

Спасенија Лазаревић

Јончић Ратко Извор од 1.01.1972

Богдан Ж. Цветковић- Стрелац

 

 

1972/73

 

 

Петар Б. Јовановић

Алексић П. Љубиша –Стрелац

Чедомир Марјановић

Милутин М. Раденковић

Светлана Б.Станковић

Светлана Ђорђевић “Дуда”

Бранимир А. Станковић

Радомирка П. Јовановић

Богдан Ж. Цветковић

Милорад-Мока Ђорђевић

Јончић Ратко

Љубинка Стојановић

 

 

1973/74

 

 

Петар Б. Јовановић

Чедомир С. Марјановић

Милутин М. Раденковић

Светлана Б. Станковић

Светлана Ђорђевић “Дуда”

Бранимир А. Станковић

Радомирка П. Јовановић

Богдан Ж. Цвеyковић

Љубинка Стојановић

Јончић Ратко

Радисав Ранчић – Радошевац

1974/75   Без промене Исти наставници као и 1973/74 и

Ахметовић Фермија –Врање

 

1975/76

 

Богдан Ж. Цветковић

 

Одлазе Ахметовић Фермија и

Јончић Ратко, долази Аца Ђорђевић  -Проваљеник

 

Матичној школи у Стрелцу припадале су основне школе у Црвеној Јабуци, Раков Долу, Радосину и Студени.

Број ђака у тим школама:

Школа             Раков Дол        Црв.Јабука      Радосин           Студена

 

1963/64                                     47                    73                   58                   31

1973/74                                     20                    36                   20                   ??

1983/84                                     13                    15                   16                   18

1993/94                                      4                   укинута           укинута           укинута

 

После другог светског рата признање за развој школства у Стрелцу добили су Орден-медаље рада: Чедомир С. Марјановић, Петар Д.Пејчић, Милутин М. Раденковић и Петар Б. Јовановић.

This site is protected by wp-copyrightpro.com