August 22, 2016

Nadmorske visine

Trem (Suva planina) 1810 m
Gusti rid na Sipu 714 m
Golubinjak (Golubinje) 1091 m
Ćiselica (masurovski atar) 1014 m
Dubje (strelački atar) 769 m
Talambas 1255 m
Krst-Crni Vrh 1196 m
Slivovski vrh-Šljivovik 1258 m
Bogdanovo (strelački atar) 991 m
Golemi stol 1239 m
Kale na Gradištu 843 m
Čuka (između Radosina i Masurovaca) 1095 m
Čuka (Crvenojabučka) 1315 m
Spomenik Dragici Žarković (Ceričje) 716 m
Rnjos 1265 m
Zvonce 662 m
Strelac-Selište 560 m
Berin Izvor oko 800 m
Rakita –centar 800 m
Ovčarnik-Crni Vrh 1463 m
Bačev Del (Baćovdol) 1297 m
Tumba 1322 m
Bogoslovica (Disadzi-strelački atar) 1248 m
Dubje (strelački atar) 769 m

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com