August 22, 2016

Mesna zajednica

Predsednici Mesne zajednice od 01.08.1955. god : Janko M. Jovanović, mutijinac, Arsa B. Ristić, Petar D.Pejčić 1970., Borko Ristić (1975), Arsa B.Ristić, Grada Juruk, Branislav Ž. Panajotović Baks ( od 31. 03. 1988 –27.02.1993.), Petar T. Ljubić, od 27.02.1993.-22.03.1994., njegov zamenik Petar Pejčić, Ljubiša Rančić, a njegov zamenik Dušan B.Jovanović, iz Niša, Čedomir J. Radenković, kuvar, danas v. D. Radovan M.Tančić, šef MK.

Napomena: Od 27. februara 1993. umesto termina Mesna zajednica je Savet mesne zajednice.

Borko Ristić je i kao predsednik MNO i kao predsednik MZ dosta uradio za selo.

Pod njegovim rukovodstvom Mesna zajednica je na sednici od 12.juna 1975.g. donela program rada na izgradnji mosta na reci Murgovici.

Njegovom zaslugom preko Murgovice postavljen je most gvozdene konstrukcije, koji je Borko dopremio iz Banata. Radovi na montaži mosta obavili su osam radnika MIN-a u periodu od 6.11. do 6.12. 1975.godine /185. radnih dana/. Mesna zajednica je prema dogovoru sa predstavnikom MIN-a, platila trećinu troškova ishrane, smeštaja i ogreva u Osnovnoj školi./ Preds.MZ Borko Ristić:Dopis MIN-u Nišu, 09.12.1975.g., dopis kod autora./

Da bi se izmestila postojeća trasa puta od kuće Alekse Stankovića Vuđe do mosta, MZ je uputila 10. 01.1976. god. dopis Skupštini opšt. Babušnica s molbom da opština na prvoj narednoj sednici donese “Odluku o utvrđivanju opštedruštvenog interesa u cilju eksproprijacije navedenog placnog zemljišta Pejčić D. Živojina iz Strelca” za novu trasu puta. Molba MZ nije usvojena, jer bi se narušila celina kućnog placa. Nova putna trasa zahtevala bi rušenje postojećih objekata za stoku, stočnu hranu i poljoprivredne mehanizacije. Nova trasa bi prolazila preko sredine dvorišta i odvojila kuću od bunara i ostalih pomoćnih objekata.

Predsednik Saveta mesne zajednice sela Rakov Dola Božidar Todorović dopisom* obaveštava MZ u Strelcu da je put Strelac-Rakov Dol, “od jakog nevremena postao neprohodan, a naročito na metu zv. “Trnova Padina” kod kolibe Cvetković Aleksandra, iz Strelca…zatrpan i neprohodan u dužini od oko 20.metara…”Ujedno se moli MZ Strelca da put osposobi, jer “je glavna saobraćajnica za selo Rakov Dol, za snabdevanje namirnicama, a naročito je potreban uslučajevima prenosa bolesnika…”

/ *Kopija dopisa br.020, od 31.avgusta 1976.god, kod autora/

1974.g. Gradimir Panajotović, šef MNO /Mesne kancelarije/

Za vreme mandata Gradimira Juruka 23.02.1987.g.donet je plan i program aktivnosti MZ za 1987. godinu: Asfaltiranje puta od Livađe do centra sela, dovođenje pijaće vode iz planine, rekonstrukcija elktrične mreže, priprema za otvaranje pogona R.O.”Tekstilkolora”, iz Babušnice, izgradnja mosta prko Doline na putu za Masurovce, izgradnja škarpe kod mosta na Murgovici i potpornog zida u Klisuri, zatim da se završi zgrada za veštačko osemenjavanje stoke, da se uredi groblje, popravi šupa na Krs(t), da se poprave svi lokalni putevi radi lakšeg prikupljanja letine, da se nastavi započeta 1986 regulacija reke Murgovice i zasade topola.

Ostvarenje prethodnog plana i programa MZ bilo je za vreme mandata Branislava Ž Panajotovića Baksa od 31.marta 1988.do 27. februara 1993.god. Sekretar je bio Srđan P.Jovanović do 14.aprila 1988, a posle njega Petar B.jovanović, učitelj. Blagajnik je bio Zoran G.Todorović Ćivik.

Osamnaestog februara 1989.g. počela je rekonstrukcija električne mreže iz samodoprinosa od 1986..

Održan je zbor meštana 13.avgusta 1991.g.u 20,30 na poziv MZ radi samodoprinosa za asfaltiranje puta od glavnog druma u Livađu do Selišta i sampg Selišta.

Zboru su prisustvovali: predsednik opštine iz Babušnice i narodni poslanik Dr. Miroljub Jovanović, pretstavnik PTT-a i direktor komunalnog preduzeća za puteve Bogdan Ž. Cvetković.

Asfaltiranje puta od Gornjeg Livađa do Selišta urađeno je krajem septembra i početkom oktobra, a samo Selište asfaltirano je 04.10.1991.

Ugovor o asfaltiranju zaključen je 13.09.1991.god. između Mesne zajednice sela i Fonda za lokalne i nekategorisane puteve iz Babušnice. Mesnu zajednicu zastupao je Branislav Panajotović Baks, a Fond direktor Bogdan Cvetković. Mesna zajednica se obavezala da do 1.03.1992.god. uplati Fondu 360.000,oo dinara.

Planirano je da se adaptira fisk.sala Doma kulture(koji nikad nije radio), za pogon “Tekstilkolora”, iz Babušnice, koji će zaposliti 50.radnica. Probna proizvodnja planirana je za proleće 1990.god. Direktor “Tekstilkolora” bio je Ljubiša Ćirić, iz Draginca.

Pogon “Tekstilkolora” počeo je sa radom u rekonstruisanoj sali bivšeg Doma kulture 23.jula 1991.godine. Ovom pogonom pokušano je da se na selu zadrži mlada radna snaga, no to nije urodilo plodom, jer su dovedene radnice i iz drugih sela. Bilo ih je desetak. Pogon je živeo kratko vreme, jer je nastupila hiperinflacija. Pogon je zatvoren, a posle izvesnog vremena mašine su demontirane i oterane u Babušnicu.

Postojala je Skupština Mesne zajednice, koja je imala Savet MZ, kao izvršno telo. Od 27. 02. 1993. je samo Savet MZ. Birači su birali delegate u Skupštinu MZ.. Delegati biraju predsednika, zamenika preds. , blagajnika i sekretara. Sekretar ne mora da bude delegat.

Mesna zajednica je na sednici 27.januara 1993. osnovala crkveni odbor za renoviranje crkve i zvonare. Milutin B. Momčilović je samoinicijativno renovirao crkveni bunar, pa je izabran za predsednika crkvenog odbora. Članovi odbora su: Radovan Đ.Ristić, blagajnik, Gradimir Panajotović Juruk, bivši šef Mesne kancelarije, Vlasta Aranđelović, Vladimir Stanković, Stojan Tošić, Uroš Jevtić, Petar Pejčić i Vidojko Paunović.

Ovaj odbor je neaktivan i malo se uradilo na obnovi crkve. Najveći teret oko obnavljanja poneo je sam predsednik Milutin.

Od 31. delegata 27.februara 1993., za predsednik MZ izabran je Petar Ljubić, a za zamenika Petar Pejčić, sekretar škole i predsednik SPS-a.

Po oslobođenju od fašizma seoski kuluci kako su se zvali u Kraljevini Jugoslaviji nazvani su dobrovoljni rad. Dobrovoljno se radilo na obnavljanju seoskih puteva, dobrovoljno se odlazilo na radne akcije lokalnog, republičkog i saveznog značaja. Kasnijih godina se pored „dobrovoljnog“ rada zavodi i samodoprinos. Tako je 1975 i 1977. g. rasisan samodoprinos za izgradnju mosta na Murgovici. Doprinos za izgradnju Zdravstvene stanice bio je 1979. g., za rekonstrukciju električne mreže 1988.g., za dovod vode iz Garine (Gornji Priboj) 17. januara 1989. godine, a za asfaltiranje puta kroz Livađe i u centru sela 1991. godine.

Kod rekonstrukcije električne mreže meštani su za postavljanje betonskih stubova kupovali i po gajbu piva.

Ugovor o zdravoj pijaćoj vodi u selu sklopljen je 10.avgusta 1992. godine.

!995. predsednik MZ bio je Ljubiša N.Rančić iz Strelca, nastanjen u Babušnici, njegov zamenik Dušan jovanović, iz Strelca nastanjen u Nišu.

Čedomir Pejčić i Živojin Aleksić u šali su govorili 13. 09. 1995. da selo ima uvoznu vladu.

Savet mesne zajednice od 19. aprila 1997. g.

Petar T. Ljubić, predsednik

Zoran Č. Cvetković, zamenik, a članovi su.

Ivica M. Cvetković, Radovan M. Tančić, Živojin S. Cvetković, Milutin T. Dimitrijević, Dejan ristić, Bogdan Ž. Cvetkoviž, Radovan Đ. Ristić, Branislav Ž. Panajotović, i Ljubiša N. Rančić.

 

Izbor „kmeta“

Na sastanku MZ bez kvoruma 21. avgusta 2002. god. uveče u MK za „kmeta“, predsednika MZ izabran je Radovan M.Tančić Raca, šef MK. Zamenici su: Petar T. Ljubić i Branislav Panajotović Baks. Sastanku je prisustvovao i Zoran Č. Ranđelović, kome je Raca osporavao prisustvo i diskusiju, zbog navodne prijave boravka u Babučnici. Kada je Zoran izvadio ličnu kartu i pružio Raci da se uveri da nije prijavljen u Babušnici, Raca mu je iznerviran bacio ličnu kartu na pod i ne pogledavši u nju.

……………….

U posleratnom periodu seoski odbor društva Crvenog krsta sačinjavali su:

Budimir/Buxa/ Radenković, iz Tamnje mahale, predsednik

Čedomir Marković, sekretar

Aleksandar Ž.Radenković /Sanda Axijin/, blagajnik, a kasnije:

 

Spisak članova opštinskog odbora društva Crvenog krsta opštine strelačke posle oslobođenja 1945.:

Budimir Momčilović, pretsednik, iz Strelca

Čedomir K. Nešić, potpredsednik, iz Masurovaca

Gradimir M. Aleksić, sekretar, iz Strelca

Čedomir S. Stanković, blagajnik, iz Ralina

Dragoljub Mijalković, Milćinac, član, iz Strelca

Todor V. Dimitrijević, član, iz Strelca

Đura V. Đokić, član, iz Ralina.

Predsednik opštine bio je S. Rančić

This site is protected by wp-copyrightpro.com