August 22, 2016

Мировно веће

У селу је основано и Мировно веће да решава проблеме спора међу сељацима. Од првог априла 1984.г до 13. априла 1986.г. Мировно веће сачињавали су: Раденковић М. Милутин, проф., Игњатовић Ставра, трговац, Поповић Часлав, земљорадник, Ранчић Виолета, шеф Месне канцеларије, Цветковић Градимир, трговац и Раденковић Ј.Чедомир, школски кувар.

У току свог мандата имали су 45. пријава. Од тога су решили позитивно споразуммом и измирењем 18. случајева, 20. се упућују на судске парнице, у 5. .

случајева тужени се нису одазвали позиву. Остала су два нерешена случаја.

Једно време председник Мировног већа био је слободан В. Тошић, а чланови: Богдан Н. Лукић, Ђура Ристић, Милош Манић и Чедомир Ранђеловић…

Чланови Мировног већа 0д 21. јула 2001. били су:

Љубић Т. Петар, председник

Момчиловић Б. Милутин, заменик. Чланови су били:

Тошић Н. Стојан, Радосављевић Д. Секул, Јевтић Ч. Миле, и Ристић радован, заменик члана. Збору је председавао Часлав М. Тодоровић, учитељ

Општински делегати били су: Предраг Љ. Раденковић, Милутин Т. Димитријевић и Богдан Ж. Цветковић.

Села која припадају Скупштини општине Бабушница:

Редни број

Име села                                                         29.       Кијевац

 1. Александровац                                              30.       Лесковица
 2. Бабушница                                                      31.       Линово
 3. Бердуј                                                                32.       Љуберађа
 4. Берин Извор                                                  33.       Мало Боњинце
 5. Богдановац (Кукавица)                            34.       Масуровци
 6. Братишевац                                                   35.       Мезграја
 7. Брестов Дол                                                   36.       Модра стена
 8. Вава                                                                   37.       Нашушковица
 9. Валниш                                                           38.       Остатовица
 10. Велико Боњинце                                        39        Пресека
 11. Војници                                                          40.       Проваљеник
 12. врело                                                                41.       Радињинци
 13. Вучи Дел                                                         42.       Радосин
 14. Горње крњино                                             43.       Радошевац
 15. Горњи Стрижевац                                      44.       Ракита
 16. Горчинци                                                       45.       Раков Дол
 17. Грнчар                                                             46.       Раљин
 18. Дол                                                                    47.       Ресник
 19. Доње Крњино                                              48.       Стол
 20. Доњи Стрижевац                                       49.       Стрелас
 21. Драгинац                                                        50.       Студена
 22. Дучевац                                                            51.       Сурачево
 23. Завидинце                                                     52.       Црвена Јабука
 24. Звонце                                                              53.       Штрбовац
 25. Извор
 26. Јасенов Дел
 27. Калуђерево                  30. августа 1996. године        Бранимир М.
 28. Камбелевци                  у Стрелцу                               Раденковић

По ослобођењу од фашизма уведен је и обавезни откуп пољопривредних производа и стоке.

У попису су били:     Мирко А. Аранђеловић из Стрелца

Бошко Младеновић из Валниша

Јанко М. Јовановић из Стрелца и

Бранко Костић из Валниша

This site is protected by wp-copyrightpro.com