August 22, 2016

Подаци о стрелачкој цркви

Непокретна имовина цркве стрелачке 1888. године:

Њиве и баште……………………………………………………………..3,5 ха

У опште ……………………………………………………………………..2,4 “

Зграда за обитовање ………………………………………………….1

Укупна вредност непокретне имовине ………………………140,00 дин

Чист капитал по одбијеним дуговима ……………………….. 63,00 “

Укупна вредност непокретне имовине и капитала……..203,00 “

Готовина у благајни ………………………………………………. 63,00 дин.

Укупно ………………………………………………………………………. 63,00 “

Без дугова чист капитал …………………………………………… 63,00 “

( Прилози за статистику Кр. Србије, Београд 1895, стр. 36 и 64 )

This site is protected by wp-copyrightpro.com