August 22, 2016

Миграција

Наша отаџбина има специфичан географски положај. Она је главна магистрала између Европе, блиског истока и Азије. Због тога је сведок и учесник многих историјских збивања у којима је долазило и до сеобе породица, фамилија и већег броја становништва.

Интензивније сеобе настале су продирањем Турака на Балканско полуострво. Сеобари су насељавали ретко насељена или ненасељена места по брдима и планинама.

Разлози за себе су различите природе: бежање од насиља и пљачке, ратова, буна и устанака, сиромаштва, елементарних непогода, разних епидемија итд. Према писању нашег начника проф. Јована Цијића масовне миграције-сеобе посебно су настале у периоду турске владавине. /Ј. Цвијић:Балк.полуострво и јужнослов.земље/

Према процени пораст броја становника у свету у периоду од 1900-1975 год.био је са милијарду и 650 милиона на три милијрде и 960 милиона. Раст становника у Србији без покрајина је у раздобљу од 1880-1981. године следећи:

 

Година пописа Број становника У Стрелцу
1880 1. 896.000 /
1910 3.147.000 /
1921 2,843.000 1213
1931 3.550.000 /
1948 4.154.000 1.589
1953 4.464.000 1.507
1961 4.823.000 1.367
1971 5.250.000 1.156
1981 6.694.000 844
1991 / 603

/Пописи становништва: за наведене године – Речник места Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Бгд, 1925.стр.78, таб.4.2/

 

Кретање становника и промене места боравка је веома стара појава и траје вековима. Мотиви за то су различити: од економских до насилних.

Турска насиља приморавала су људе да беже са својих огњишта и траже скровита, мирнија места.

Миграције из економских разлога током 19 и 20 века из Стрелца потврђују и подаци из Етнографских зборника. Тај процес и данас траје.

На пример једна породица* из Стрелца настанила се у Темнићу ( Варварин са околним селима). У месту Јасика у Горњој мали настаниле су се две породице са презименом Стрељићи**. Славе св.Ђорђа и Ђурђевдан. Њихово презиме нас подсећа на име села.

Из пиротског округа (не помињу се села) настањени у Доњој мали истога места су две породице Лепоженићи-Јовановићи и Такићи. У Горњој мали су две породице Бачванџића, из Беле Паланке. Населили су се средином 19.века. Сви славе светог Николу. У Брајковцу има две куће Крстића, из пиротског округа. Они славе св. Јована и Ђурђевдан. Село Срње /име села због срна/ населило је 15.породица Живковића. и они славе св. Николу, а у селу Маскаре, насељени су Пејчићи. Они славе св. Аранђела.***

Ивко Ћирић, Денчин потомак казивао: „Денчина четири шурака-браћа из Јанковске фамилије, из Стрелца, у другој половини 19. века одселили се у село Бресичје (Брестинић) близу Прокупља.

 

1883.г. у Стрелцу је: рођено умрло
мушких 41 21
женских 36 17

 

Миграције под принудом

Између 1878 и 1912. г са Косова и Метохије избегло је више од 150.000 Срба

Између 1912 и 1918. г. избегло је 60.000 Срба

Од 1961 до 1981. г. иселило се 200.000 Срба и Црногораца

На Косову је 1987. год. остало око 200.000 Срба и Црногораца (око 9%)

Узурпирано је од шиптара 120.000 ха обрадивог и плодног земљишта

Миграције у 19 и 20 веку из Стрелца искључиво су економске природе, док је насељавање стрелачког атара у већини случајева било бежањем од насиља.

(*САН, СЕЗ, књ.6. „Насеља српских земаља“, књ.3.Уредио Др.Јован Цвијић, Београд, 1905, стр.281. Антропогеографска студија Станоја М. Мијатовића, учитеља; ** Исто, стр.322.-323.). *** Исто, стране: 314.; 323.-324.; 344.-345.

У Титовој Југославији први Петогодишњи план-индустријализација и екектри-фикација земље довео је до масовне миграције становништва из планинских села у градове и селима око градова.

Законом о аграрној реформи 1945.г. омогућено је од 1945-1947.г. масовно организовано пресељење аграрног становништва из планинских крајева у равничарске, посебно у Војводину. Та сеоба названа је „колонизацијом“. Из Стрелца има неколико породица колонизираних у Војводину

/Види: Стрелчани у Оџацима/

Никодије С. Мијалковић и Лазар Апостоловић, мигрирали су у место Алекса Шантић у Бачкој.

Неколико породица из Стрелца мигрирало је из економских разлога. На пример: Породице Светомира Томе Љубића и Пере Радосављевића Калакуса, нселили се у Овчи код Београда, породице Ђорђа В. Пауновића, Саве и Градимира Мочиловића у Зајечару, породице Миливоја, Добривоја и Живојина Раденковића, Славољуба и Градимира Алексића у Бору и т.д.

Најмасовнија кретања била су у периоду од 1953-1960.г. Стрелчни су највише насељавали Бабушницу, Пирот, Ниш…Проценат пољопривредног становништва опао је од 67 % (1948.) на 33 % 1975. Старосна домаћинства се из годину у годину повећавају, а подмлатка нема. Многе оранице постају ливаде, али како је све мање косача, обрадиве површине полако прелазе у коров и шибље. Бела куга је учинила своје и све је мање наследника у пољопривреди.

За печалбаре смо говорили да су сезонски мигранти, али и њих је данас све мање.

У кретањима ранијих година ретко се дешавало да се села угасе. Данас смо сведоци нестајање села.

Нова демократска власт ништа не предузима да се то заустави. У селима остају старачка домаћинства, без подмлатка, а земља без ратара.

Према општинским подацима у периоду од 1948.-1991.г. број становника на територији бабушничке општине смањио се приближно 50.%.

1948.г. – 37.532 становника 1953.г. – 37.312 -//- 1971.г. – 29.033 -//- 1991.г. – 19.333 -//-

Старосна структура села Стрелца најбоље се види из следеће табеле:

Година Укупно Број становника Домаћинства
0-14 15-64 > од 65
1878 1018 / / / 132
1890 1127 / / / /
1900 1179 / / / 120
1921 1213 / / / /
1928 1589 / / / 278.
1931 2121 / / / 326
1953 1507 / / / 277.
1961 1367 399 887 81 276
1971 1156 202 815 139 308
1981 844 86 590 168 280
1991 603 / / / 247
1996 479 / / / 220
1998 459 / / / /

/ За 1878.г. Државопопис Србије, св.11, Бгд.1882., стр.99./ Остало:

/ Статистика, попис становништва 1948-1981, стр.29/

 

Према одцима МК Стрелца број рођене деце је: 1950. г. мушких 26, женскух 18, укупно 44. 1965. г. рођено је 10, а 1975. г. само два детета. Од 1985. г. деца се бележе у мк. рођених у месту рођења. Породиље су рађале децу у пиротској болници.

Према статистичким подацима из 1879.г. највеће село у Лужници је Стрелац са 132.домаћинства, иза њега је Велико Боњинце са 111., а најмање Александровац ( бивши Везулин чифлик) са свега 9. домаћинстава.

У суседном селу Масуровцима било је: 1961.г 184.становника, 1971.г. 131 становник, 1981. г. 80. становника, а 24. августа 1998. у селу је било свега 32. житеља.

Пре другог светског рата село Масуровци имало је близу 40. домаћинстава са око 200. житеља, 40. пари говеда, седам коња (1998. ниједног), оваца и коза близу 1.000 брави (1998. само 20). Најмлађи житељ 1998. године имао је 58. година, најстарији је Срећко Величковић , па Марјан-Маша Влајков. /Податке за Масуровци дао Маринко Ранчић (1927.), из Масуроваца. 24.08.1998./

Крајем 19. века био је велики наталитет, али и морталитет. Из статистичких података за 1883. годину сазнајемо да је у Стрелцу те године рођено: мушких 41. и женских 36., укупно 77. деце. Исте године умрло је: мушких 21. и женских 17., укупно 38. деце. Смрт је углавном наступала због лоших хигијенских услова и мале бриге о деци у току великих сезонских послова, када су очеви били печалбари, а мајке радиле на њивама.

У послератном периоду од 1948-1981. највећи пораст становника у Лужници је у Бабушници.

Мали развој индустрије у Бабушници добио је свежу радну снагу из лужничких села и оставио сеоска имања на старачка плећа.

Ево примера: Бабушница је 1948. године имала 603. становника, а 1981. 2.870. Ако упоредимо Стрелац и Бабушницу видећемо да је 1879. Стрелац имао 132 домаћинства, а Бабушница само 17, а 1981.г. Стрелац је имао 280, а Бабушница 896 домаћинстава.

И бесплатно школовање нарушило је сеоску структуру. Већина свршених средњошколаца, сем неколико учитеља, запослили су се ван Лужнице. А, факултетски образовани кадрови који су се вратили у Лужницу могу се на прсте избројати.

Развој индустрије и непривредних делатности повукао је младу ратарску снагу да би власт од ње створила радничку класу. Пољопривреда и остале привредне гране знатно су занемарене, а сељак је све више оптерећиван државним и друштвеним обавезама. Највећа кретања била су на релацији село-град. Градска индустрија била је привлачна за становнике пасивних крајева. Имамо добар пример сеобе стрелчана у Бор и између два светска рата, а посебно после ИИ св. рата.

/Види стрелчани у Бору/.

Многи су се запослили и одселили своје породице у Зајечар, Пирот, Ниш, Бабушницу или су се настанили у околини наведених места. Има их у Београду и околини: Обреновцу, Смедереву, Шапцу, затим у Бачкој, Банату, Алексинцу, Белој Паланци, Пожаревцу, Лесковцу. Стрелчана има и у Словенији, Хрватској, Аустрији, Бугарској,…

Село је остало без младих и гаси се база за репродукцију будућих генерација. Самим тим смањује се прираштај становништва у целини. Старење сељака по селима изазвало је озбиљне поремећаје демографске и економске природе. Настали су и настају и даље све већи социјално медицински проблеми за збрињавање и пружање медицинске помоћи старима. Смртност се из године у годину повећаваи и за двадесетак година број становника у селу моћи ће да се на прстима изброји.

Државна политика није много водила рачуна о развоју села, пољопривреди, сточарству, воћарству, виноградарству. Зато су многи способни кадрови за сеоске послове, напуштали села и потражили хлеба без мотике.

Измена закона о наслеђивању по коме су женска деца стекла равноправно наслеђивање имовине са мушким, допринела је цепање, уситњавање и смањење обрадиве површине правих земљорадника. Потом, школована деца делила су равноправно имовину са нешколованима. Услед смањења имовног стања многи су потражили бољи економси живот у индустрији и непривредној делатности.

Још јдан велики проблем за одржање села је заснивање породица. И поред бољих услова за живот: асфалтирани пут, аутобуски саобраћај, уведена струја, вода телефони…,девојке избегавају да се удају за сеоске момке, већ одлазе у општинске или градске центре.

Нежењених изнад 35 година само у стрелцу је око 40.

Структуру становника села, не само Стрелца, нарушавају и одласци на тзв. привремени рад у иностранству. Ратни и економски разлози последњих година многе привремене раднике у иностранству присиљавају на трајну емиграцију.

Ево како је изгледала полна структура стрелачког становништва према попису становништва 1948-1981. и Државопису Србије , св.ЏИ.,Бгд, 1882., стр. 22 и 209.,т.5.20 :

1878.г било је мушких 522., женских 496., укупно 1018

1900.г. ”   ”   ”    625     ”    554  ”     1179

1953.г. ”   ”   ”    759     ”    748    ”    1507

1961.г. ”   ”   ”     689     ”    678   ”    1367

1971.г. ”   ”   ”     587     ”    569   ”    1156

1981.г. ”   ”   ”     428.    ”    416   ”     844

1991.г. ”   ”   ”      ?             ?              603

1996.г. ”   ”   ”     251     ”    228   ”     479

/ За 1878.г.податак је узет из Отаџбине, књ.5, св.17-20, Бгд,1880, стр.592-599/

/ За 1981.г.:Реп.зав.за ст.СРСрбије, попис 1981., Бгд,” 1982./

Срез лужнички 1878.г. имао је 57 села и 13 општина /Државопис…., стр.20/

По ослобођењу од Турака и попису људства у ослобођеним крајевима 1878 г. село Бабушинац* (Бабушница) је припадало општини Сурачево. Поред њега припадала су и села Извор, Љуберажда и Горчинци.

Бабушинац је тада имао 14 кућа и 17 породица у којима је живело: мушких 38 и женских 43, свега 81 житељ. Ожењених је било 11, разведених није било. Удоваца је било 3 (три). Грађански данак је плаћало њих 17.

Студена је имала 859 житеља: мушких 442 и женских 417.

Студенску општину сачињавала су села: Студена, Валниш (345 житеља), Ралин (397 житеља) и Пресека (286 житеља).

Село Масуровци је припадало радињинској општини са 179 житеља.

/ *Државопис Србије, св, 11, Бгд, 1882, стр.22/

 

/ За 1996.г. лични попис аутора хронике 23.09/:

Број домаћинстава 220
Становника 479
Број жена 209
Број мужева 204
Неожењених < 50 г  37
Девојака   8
Деце  21
Мушке деце  10
Женске деце 11
Иду у школу  8

 

СО Бабушница има 53 села.

Према попису становништва 1953.год. стрелачку општину сачињљавала су села: Стрелац, Валниш, Масуровци и Ралин. Стрелац је имао 277 домаћинстава и 1507 становника, Валниш 107 домаћинстава и 553 становника, Масуровци 40 домаћинстава и 218 становника и Раљин 85 домаћинстава и 432 становника.

/ Статистика -попис становништва, 1953, стр.50/

1991.г.Бабушница је имала 1.323 домаћинства, Валниш 60, Масуровци 24, Раљин 42 и Стрелац 247.

Студена је имала своју општину. Само село имало је 227 домаћинстава и 1.315 становника, а Црвена Јабука 137 домаћинстава и 872 становника.

/Архив Србије. Статистика, Сигн.179, Бгд, 1959, стр.29/

У засеоку Лалешевци непосредно после 2.св.рата било је 132 житеља. Према ауторовом попису 10. септембра 1996. год. било је само 30 житеља, 15 мушких и 15 женских.

 

1923/24 Стрелачка општина:

Село Број домаћинстава Број становника
Стрелац 193 1213
Масуровци 26 186
Ралин 67 496
Валниш 72 521
Студена 167 1.065
Пресека  16 93
Укупно 541 3574

 

Интересантан је податак при попису од 1878. г. било је 212 ожењених, а ниједан разведен или одвојен од жене. Било је 35 удоваца, а ниједна удовица. Грађански данак плаћало је њих 222. Чита и пише само 6 (шест) мушких глава.

М. Ракић /Државопис Србије , св. ЏИ, Бгд, 1882, стр. 22 и “Отаџбина , књ. В , св. 17-20, Бгд, 1880, стр 592-599/

 

По попису 31.12. 1900. у Стрелцу је:

Кућа – 121

Становника – 1179. – Мушких 625 и женских 554

 

Број у задругама:

Чланова од Ukupno
od 1-5 69
од 6-10 79
од 11-15 24
од 16-20 /
од 21-25 2

 

Старијих од 70 година је: мушких 16 и женских 10, укупно 26. Удоваца 41, удовица 25, разведених нема, глувонемих мушко 1, писмених 133 мушких и 9 женских, неписмених 492 мушких и 545 женских.

/Статистика Краљевине Србије, том XXIII, Бгд, 1903., стр. 368 и 370/

  1. јула 1995. г. Стрелац је имао преко 250 домова, Студена преко 200, Валниш преко 80, Ралин преко 52 дома и Масуровци око 22 дома /Часлав А. Јевтић, из Лалешеваца/

This site is protected by wp-copyrightpro.com