August 22, 2016

Doktori, lekari…

Poseta lekara bolesnima van sedišta lekara mogla se ostvariti samo jašući na konju. Drugog hitnog prevoza nije bilo. Bolesnike su odvodili lekaru na konju ako je bio sposoban da se drži u sedlu, a ako nije onda volovskom zapregom kolima ili sankama. Volovskom zapregom se u nuždi putovalo i po 18. km. u jednom pravcu.

Pre drugog svetskog rata lekari iz Babušnice, sreskog mesta, pokrivali su ceo srez:

Dr.Danković, rodom iz sela Kostura kod Pirota, 1926.

Dr.Stefanović, iz Caribroda, današnjeg Dimitrovgrada, 1930.

Dr.Momir Damjanović, iz Ulcinja, 1935.

Dr. Voja Ražnatović, od 1938-1941.

Dr.Stefanović od 1936.bio je lekar u Ljuberađi. Imao je svoju apoteku, a u selu Studeni bio je Dr. Danković i tako je od druge polovine tridesetih godina prošloga veka nešto poboljšana zdravstvena usluga lužničanima.

 

U toku II svetskog rata bili su bugarski lekari u Ljuberađi, babušnici i Pirotu. Naši lekari u Pirotu su radili krišom u svojim kućama.

Posle rata je u babušnici bio Dr.Petrović. U Strelcu je otvorena je ambulanta u prizemlju kuće Milisava Aleksića na Selištu. U ambulanti je radio veoma sposoban bolničar Aleksandar Tošić iz Kambelevca. Povremeno je dolazio i lekar iz Babušnice.

Stara zgrada osnovne škole srušena je 1967. godine i na njeno mesto podignuta nova zgrada zdravstvene stanice po najnovijim propisima sa stanovima za lekare. Niko od lekara nije hteo da radi u selu, radije su bili na birou rada.

U zdravstvenoj stanici radi medicinska sestra, a lekar iz Babušnice dolazi jednom nedeljno. Za vreme godišnjih odmora dolazi lekar iz Zvonca, a često i po mesec dana sama radi medicinska sestra. Bolesnici pa i hitni slučajevi odlaze u Babušnicu udaljenu 15. km. Preko leta je skoro nemoguće dobiti hitnu pomoć iz Babušnice.

Posle rata uvedeno je i obavezno besplatno fluorografisanje po selima. Snimanje su vršila ekipa iz pirotskog ATD (Antituberkuloznog dispanzera). Meštani su vakcinisani BSŽ vakcinom radi otkrivanja tuberkuloznih bolesnika, poznatih u narodu kao jektičari i jevtičari.

This site is protected by wp-copyrightpro.com