August 22, 2016

Печалбарски речник

Печалбари су имали свој само њима разумљив речник. Њиме су се служили када су се нешто тајно договарали, оговарали газду или када су хтели да се разоноде при тешким пословима. Речник ми је по сећању написао Секул П.Раденковић, из Пирота, бивши печалбар, рођен у Стрелцу.

 

ак’л – памет                          асл’но – добро

боња – мајстор            бошкаxије – мајстори

бревенеци – панталоне                   груачина – једење

груамо – једемо             домицкује – доноси

дреновине – цигани             дроњци – хаљине-одећа

п’плимо – радимо            одлицкаше – однесоше

ципљамо – идемо              кајле – паре

ђолетија – деца                             налунзуј – казуј

манука – жена                            че стење – галамиће

че урнише – насекираће                  нагњел се – најео се

нагњето се – наједох се                   риња – газда

урелие – усере                           налунза – примети

ц’климо – гледамо                       корка – баба

корбашија – бабичка                       лисимђер – лисица

тељћа – бије                             лези се  – смеје се

прзаљћа – сланина                       ордијан – вино

ситацкото – грожђе             цепимо – пијемо

скрипцити  – уши                             утрешту – угреју

трешти – разбуктао                    да шоњимо – да спавамо

каљцити – нођете             да издрмостимо – да оперемо

одципљамо – отидемо                      потручамо се – полегамо

котала – кревети                       цепљаци – трупови

xева – притисак                     дадоше xеву – извршише прит.

не налундзуј – не казуј                        чукала – алат

талпетине – дунђерски сандуци за алат)     манара – секира

беља – снег                             xуxарњак – кућа

xуxарњаци – куће                             буковина – хлеб

зорзаваљ – малтер             зурча – вода

xева – галама             дигоше xеву – разгаламише се

This site is protected by wp-copyrightpro.com