August 22, 2016

Разбој

Сеоски разбој је направљен од дрвета. На њему се ткају материјали за одећу (сукна, пртенице), простирке за прекривање, гуње за покривање, тканице, пешкири и друге потребштине за сеоско домаћинство. Сукна и пртенице су ткане од чисте рунске вуне.

Делови разбоја су: ногари (ноге) предњи и задњи, два кросна, задње (има четири рупе), ните, брда, набрдила, држачи брда, подношће (две за платно а четири за црђе и простирће), цевће од зове, совељће (чунак), мотка за олабављање задњег кросноа и криво дрво (рукохват) за затезање кросна са изатканим платном.

Да би се припремио материјал за ткање потребно је рунску вуну добро опрати од сере , а потом осушену влачити на вуновлачари. Вуна се преде са кудеље на вретену. Испредена вуна се увртка (упреде) На мотовилкама се праве рамцета која се чине (боје) код бојаџије или домаћица то ради сама. Најчешће се за бојење користи луковина, орахова корка (кора) са плода или јаенова кора.

Основа може да буде памучна или ћенарна (ланена).Основа се посебним поступком намотава затезањем на кросно. Ево како то објашњава Коса Б. Раденковић удата Ристић: „Са чилетија се памук намота на цевке. Цевке се ставе на врцу (узицу). На ливади се побију колци или ако има места у дворишту. На колцима се снове. Између два колца узимају се по две нитће и прави се узев.. Затим се навије на кросно. Онда се уводи у две ните и прави зев. Када се уведе у ните по две жице, уводи се у брдо и ткаје (тка) платно.

За разне врсте платна и шарене простирће користе се „преписи“ за разне дезене.

Потка се намотава на цевће од зове. Намотана цевка се ставља у совељћу (чунак). Када се намотано кросно стави у разбој онда се уводи у ните и брда

При ткању се наизменично ногама притискају подношће и ствара се зев кроз који се десном руком гурне совељћа (чунак), левом се руком прихвата. Тада се десном руком снажно привлачи брдо да јаким ударом сабија потку. Онда се левом руком враћа совељћа назад и прихвата дсеном руком, а левом привлачи брдо и јако удара да сабије жицу потке. И тако се наставља ткање са отварањем зева према шеми.

This site is protected by wp-copyrightpro.com