August 22, 2016

Razboj

Seoski razboj je napravljen od drveta. Na njemu se tkaju materijali za odeću (sukna, prtenice), prostirke za prekrivanje, gunje za pokrivanje, tkanice, peškiri i druge potrebštine za seosko domaćinstvo. Sukna i prtenice su tkane od čiste runske vune.

Delovi razboja su: nogari (noge) prednji i zadnji, dva krosna, zadnje (ima četiri rupe), nite, brda, nabrdila, držači brda, podnošće (dve za platno a četiri za crđe i prostirće), cevće od zove, soveljće (čunak), motka za olabavljanje zadnjeg krosnoa i krivo drvo (rukohvat) za zatezanje krosna sa izatkanim platnom.

Da bi se pripremio materijal za tkanje potrebno je runsku vunu dobro oprati od sere , a potom osušenu vlačiti na vunovlačari. Vuna se prede sa kudelje na vretenu. Ispredena vuna se uvrtka (uprede) Na motovilkama se prave ramceta koja se čine (boje) kod bojadžije ili domaćica to radi sama. Najčešće se za bojenje koristi lukovina, orahova korka (kora) sa ploda ili jaenova kora.

Osnova može da bude pamučna ili ćenarna (lanena).Osnova se posebnim postupkom namotava zatezanjem na krosno. Evo kako to objašnjava Kosa B. Radenković udata Ristić: „Sa čiletija se pamuk namota na cevke. Cevke se stave na vrcu (uzicu). Na livadi se pobiju kolci ili ako ima mesta u dvorištu. Na kolcima se snove. Između dva kolca uzimaju se po dve nitće i pravi se uzev.. Zatim se navije na krosno. Onda se uvodi u dve nite i pravi zev. Kada se uvede u nite po dve žice, uvodi se u brdo i tkaje (tka) platno.

Za razne vrste platna i šarene prostirće koriste se „prepisi“ za razne dezene.

Potka se namotava na cevće od zove. Namotana cevka se stavlja u soveljću (čunak). Kada se namotano krosno stavi u razboj onda se uvodi u nite i brda

Pri tkanju se naizmenično nogama pritiskaju podnošće i stvara se zev kroz koji se desnom rukom gurne soveljća (čunak), levom se rukom prihvata. Tada se desnom rukom snažno privlači brdo da jakim udarom sabija potku. Onda se levom rukom vraća soveljća nazad i prihvata dsenom rukom, a levom privlači brdo i jako udara da sabije žicu potke. I tako se nastavlja tkanje sa otvaranjem zeva prema šemi.

This site is protected by wp-copyrightpro.com