August 20, 2016

Услови коришћења

uslovi korišćenja
Опште одредбе

Молимо Вас да пажљиво прочитате овај текст пре коришћења интернет сајта www.monografija.rs  (у даљем тексту „Сајт“), којег представља Мирослав Б. Раденковић (у даљем тексту „Власник сајта“). Сајт уређује Власник сајта са сарадницима.
Приступањем овом Сајту или коришћењем овог Сајта пристајете да се обавежете на доле наведене одредбе, које могу бити с времена на време ажуриране и постављене на овој страници. Ажурирање Услова коришћења ступа на снагу по објављивању на овој страници, чиме ће се сматрати да су сви корисници о њима обавештени.

Сајт највећим делом чини електронско издање књиге “Село Стрелац – Монографија” аутора Бранимира М. Раденковића коју није стигао да публикује за живота. Књига је каталогизована под ISBN бројем 978-86-920213-0-5, издавач: Мирослав и Александар Раденковић. На овом Сајту је садржај књиге публикован у непромењеном облику и редоследу поглавља који је истоветан рукопису чија је копија предата приликом каталогизације.

Коришћењем садржаја Сајта корисник прихвата све ризике који настају из тог коришћења и прихвата коришћење садржаја Сајта искључиво за личну употребу и на властиту одговорност. Власник сајта неће бити одговоран ни за какву директну, индиректну, случајну или последичну штету која настане из приступа, коришћења или немогућности коришћења Сајта или због било које грешке или непотпуности/нетачности у његовом садржају.

Ви сте одговорни за то да Ваш рачунар или мобилни уређај испуњава све неопходне техничке спецификације за коришћење Сајта. Такође сте сагласни са тиме да Власник сајта не може гарантовати да било који материјал преузет са Сајта неће бити заражен, имати вирусе и/или код деструктивне природе. Ви сте одговорни за предузимање неопходних процедура и антивирусних и других сигурносних провера. Сајт повремено може бити недоступан због различитих техничких потешкоћа и/или одржавања.

Коментари и садржаји у коментарима објављени на Сајту не одражавају став Власника сајта, већ искључиво корисника који их износе. Власник сајта има право без претходне најаве да, по властитој оцени, одбије поставити или уклони било који садржај који су корисници поставили, а за који сматра да није примерен. Власник сајта задржава право да измени било који део Сајта, па и целокупни садржај Сајта, и неће бити одговоран за било какве могуће последице произашле из таквих промена.

Заштита ауторских права

Подаци, документи и информације објављени на Сајту подлежу заштити ауторских права и према лиценци: Creative Commons – Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0 RS)

Сајт је заштићен жигом и унапређеном Creative Commons 4.0 лиценцом на дну сваке публиковане стране.

Према лиценци, дозвољено је делити – умножавати, дистрибуирати и јавно саопштавати дело под следећим условима:

  • Ауторство – Морате јасно да наведете име аутора текста књиге (Бранимир М. Раденковић, “Село Стрелац – Монографија”), као и линк до оригиналног чланка на овом Сајту у случају да користите материјал књиге “Село Стрелац – Монографија” аутора Бранимира М. Раденковића, издавач: Мирослав и Александар Раденковић, ISBN број 978-86-920213-0-5. За остали садржај Сајта морате добити писану сагласност Власника сајта (Мирослав Б. Раденковић) којег можете контактирати путем Контакт странице.
  • Некомерцијално – Не можете да користите дело у комерцијалне сврхе
  • Без прерада – Не можете да мењате, преобликујете или да употребљавате дело у оквиру свог дела (није дозвољено ни уклањање хипертекстуалних веза у делу текста у случају електронских публикација) без сагласности Власника сајта.

Без утицаја на:

  • Одрицање – Од сваког уговорног услова може да се одступи, ако добијете дозволу носиоца ауторског права т.ј. Власника сајта.
  • Јавни домен – Ако је дело, у целини или делимично, у јавном домену, по меродавном праву, лиценца не може да промени статус тог дела.
  • Остала права – Лиценца не утиче на следећа права: Права настала из законских ограничења ауторског права; Морална права аутора; Права лица повезаних с делом или с коришћењем дела, као што су, право на лични живот и лични запис или право на приватност.

Према наведеном, није дозвољно дељење, умножавање и дистрибуција садржаја Сајта у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка Власника сајта. Садржај Сајта корисници могу користити искључиво уз поштовање свих ауторских права.

Неовлашћено коришћење било којег садржаја објављеног на Сајту без дозволе власника ауторских права, сматраће се кршењем ауторских права Власника сајта. Власник сајта има право да опомене прекршиоца ауторског права да престане са даљим кршењем ауторских права, а потом, уколико се прекршилац оглуши о опомену, да судским путем потражује заштиту својих права и накнаду штете.

Власник сајта се обавезује да неће свесно кршити ауторска права других лица. Међутим, уколико постоји неко ко мисли да је његово ауторско право прекршено од стране Власника сајта, дужан је одмах указати на ауторско дело (садржај) које је прекршено, као и доказ о праву располагања над тим ауторским делом. Уколико се испостави да је Власник сајта несвесно прекршио нечије ауторско право, у најкраћем року ће бити обустављено, односно спречено даље кршење тог ауторског права на Сајту.

Заштита личних података

Власник сајта се обавезује да ће поштивати анонимност и приватност корисника Сајта.  Прихватањем услова коришћења корисник пристаје да се подаци употребљавају искључиво у сврху што бољег увида и разумевања потреба и захтева корисника. Власник сајта се обавезује да податке корисника неће учинити доступним било којој трећој страни, осим на лични захтев корисника или по налогу надлежног Суда.

При кориштењу Сајта, преузимате одговорност за податке које дајете. Строго је забрањено лажно представљање и злоупотреба туђег идентитета на било који начин. Власник сајта предузима све разумне мере на заштити података корисника који се налазе у базама. Власник сајта не може гарантовати сигурност података корисника, који би могли бити угрожени услед неовлашћеног приступа или проблема са системом.

Оглашавање и везе

Огласи који се могу појавити на Сајту су огласи оглашивача којима ће Власник сајта дати дозволу за такав вид рекламирања. Информације из наведених огласа биће доступне корисницима Сајта или на другим Интернет страницама повезаним са оглашивачима или Сајтом. Власник сајта не одговара за садржај огласа.

На Сајту се налазе и хипер-текстуалне везе (хипервезе) ка другим Интернет сајтовима који представљају друга правна или физичка лица, неповезана са Власником сајта. Власник сајта не може имати никакву одговорност за садржај и информације које садрже други интенет сајт. Ако приступате другим Интернет сајтовима, сагласни сте да су они независни од Сајта и да Власник сајта нема контролу над садржајем или доступношћу тог другог сајта.

Стављање хипервеза ка било којем другом сајту не значи да Власник сајта подржава или прихвата било какву одговорност за садржај или коришћење таквог сајта и неће бити одговоран за било какав губитак или наводни губитак проузрокован кроз или у вези са коришћењем или повођењем за било којим таквим садржајем, добром или услугом доступном на том или кроз тај сајт или извор.

Уколико нисте сагласни са свим наведеним одредбама, молимо Вас да не користите Сајт и да га одмах напустите.

This site is protected by wp-copyrightpro.com