August 20, 2016

Uvodna reč autora

uvodna reč autora

Umesto uvodne reči autora i posvete koju nije stigao da napiše za života, na ovom mestu publikujemo pitanja koja je dobio od SANU i odgovore koje je dao, kako bismo bolje razumeli samog autora i povod za rad na monografiji.


Pitanja:Uvodna reč autora - Branimir M. Radenković

  1. Kada ste odlučili da napišete hroniku-monografiju svoga sela?
  2. Šta Vam u toku rada (prikupljanja materijala, pisanja…) pričinjava najveće zadovoljstvo?
  3. Problemi u radu?
  4. Šta Vam znači kada pronađete neku pojedinost koja osvetljava prošlost sela nekim novim svetlom?
  5. Kako meštani gledaju na mogućnost da bude odštampana hronika njihovog sela?
  6. Navedite ostalo što smatrate značajnim, a nije obuhvaćeno pitanjima.

Odgovori:

1. Pre dvadesetak godina, tačnije 1984. g., moji sinovi Aleksandar i Miroslav govorili su mi da sednem i pišem sve ono što sam im u detinjstvu pričao, kako bi njihova buduća deca, a moja unučad imala šta da čitaju.
Odluku da počnem da pišem doneo sam posle prvog susreta i razgovora sa Dragoslavom Manićem Forskim, nastavnikom i književnikom. To je bilo na Veliku Gospojinu 28.avgusta 1986.god. u Strelcu kod Ljubiše P.Aleksića, profesora književnosti i novinara.
U nevezanom razgovoru sa “Forskim” pomenuo sam i moje beleške od 20. maja 1943.g. posle prvog partizanskog napada na okupatorsku bugarsku vlast u Strelcu i da te beleške čuvam i danas.
Kad je “Forski” saznao šta sam sve beležio, rekao mi je: Bata Brane, sedni i napiši monografiju sela, ostavićeš lepu uspomenu o selu”
Nisam odmah počeo da pišem. Smatrao sam da je za tako jedan ozbiljan rad potrebno mnogo podataka pored mojih beležaka.
U prvoj polovini januara 1988. g. ušao sam u Arhiv Srbije da otkrijem ko je bio pop Radenko iz Strelca. Došavši do njegove biografije i njegovog plodnog stvaralaštva u meni se probudila velika želja da nastavim istraživanja i tako je otpočelo “kopanje” po dokumentima Arhiva Srbije.
Veliku podršku u istraživanju podataka prižio mi je strelčanin Momčilo D.Antić, prof. iz Pirota.
Po preporuci Dragoslava Manića Forskog dobio sam od SANU uputstvo za prikupljanje podataka i pisanje monografije sela.
Može se slobodno reći da je moj rad na monografiji sela počeo sa ulaskom u Arhiv Srbije početkom 1988.godine sa manjim i većim prekidima.
2. U toku rada na monografiji veoma me obraduju dokumentovani materijalni podaci, koji nam govore o vremenu, prostoru i učesnicima događaja u proteklim vremenima, kao i saznanje da je Strelac i za vreme turske vladavine bio centar kulture i pismenosti u Lužnici. Veliko je zadovoljstvo i kada slušam sagovornike savremenike o događajima i dogodovštinama u selu, koji su se odigrali u prvoj polovini 20.veka.
3. Problema u radu na monografiji je bilo i biće ih, počev od narušenog zdravlja, vremena za prikupljanje podataka, radnih i materijalnih uslova do nerazumevanja pojedinaca na terenu u toku prikupljanja podataka. Najveći problem je kako privoleti neke da kazuju, a koji ima šta da kažu, posebno neki intelektualci, pod izgovorom da “nemaju vreme za takvu rabotu, da se zamlačuju”.
4. Veoma sam zadovoljan pronalaskom podatka da je Strelac kao selo postojao 1498.godine, zatim podaci o tome kako je pop Radenko za vreme turske vladavine uz pomoć viđenijih ljudi iz Strelca i Valniša 1838. g. podigao crkvu na ruševinama starog hrama kao i herojsko držanje pred Turcima sveštenika: Milovana Ristića Gačkovca, Koste Gligorijevića i njegovog brata od tetke Adama Jovanovića. Obraduju i podaci o velikom broju zanatlija u 19.veku kao i o strelčanima znamenitim oficirima Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije.
5. Što se tiče odgovora na peto pitanje meštane mogu da svrstam u tri kategorije. U prvoj su oni koji sa nestrpljenjem čekaju da se monografija štampa, drugi deo je manji, koji me osuđuje “zašto se zamlačujem i dangubim, što ne rabotim nešto korisno”. Pri tome misle na stvaranje materijalnih dobara. Treći deo je zanemarljiv. Oni traže da u monografiju unesem seoske tračeve i njihove lične probleme vezane za najbliže ili dalje srodnike, za komšiju ili medžnika u ataru.
6. Pod ovom tačkom navodim da sam najviše podataka na terenu dobio od mojih najbližih, zatim od bližih i daljih rođaka, kao i od prijatelja i poznanika iz detinjstva.
Pored mojih beležaka, podacima iz biblioteka i Arhiva Srbije najveću pomoć u prikupljanju podataka i smernicama za istraživanje pružio mi je Momčilo D.Antić, prof. iz Pirota (strelčanin).
Ovde navodim i jedan drastičan primer primitivnosti, osionosti i nekulture odmah po uspostavljanju komunističke vlasti 1946.godine, kada je aktivista Jordan (Jorko) B. Ristić zahtevao da se naša crkva u Strelcu pretvori u zadružnu štalu. Pametni meštani to nisu dozvolili.
I drugi primer oslikava komunističko doba kada je paroh ljuberaški pop Todor hteo da odseče jasen u crkvenoj porti, star oko 130.godina i da ga proda jednom kolaru iz sela Izvora kod Babušnice, da pravi točkove.
Na znak crkvenog zvona u porti se okupio veliki broj meštana iz obližnjih kuća i na čelu sa tutorom Čedomirom Miloševićem sprečili su seču jasena.
A jasen, svojom visinom i razgranatom krošnjom, nije samo ukras crkve i porte, već i cele okoline
Januara 2004.godine u Beogradu, ul. Kruševačka 45, Branimir M. Radenković

This site is protected by wp-copyrightpro.com